TEDxUlaanbaatar

TEDxYouth@Ulaanbaatar хөтөлбөр

9:00-9:50 Бүртгэл

10:00-10:10 Нээлт

Нэгдүгээр хэсэг -

10:10-10:20 Үзүүлбэр #1

10:20-10:30 Видео илтгэл #1

10:30-10:45 Илтгэгч #1

10:45-11:00 Илтгэгч #2

11:00-11:05 TED Ed видео илтгэл #1

11:05-13:00 Өдрийн хоол болон чөлөөт үйл ажиллагаа

Хоёрдугаар хэсэг -

13:00-13:10 Видео илтгэл #2

13:10-13:25 Илтгэгч #3

13:25-13:40 Илтгэгч #4

13:40-13:45 TED Ed видео илтгэл #2

13:45-14:00 Үзүүлбэр #2

14:00-15:00 Хөнгөн зууш болон чөлөөт үйл ажиллагаа

Гуравдугаар хэсэг -

15:00-15:10 Видео илтгэл #3

15:10-15:25 Илтгэгч #5

15:25-15:40 Илтгэгч #6

15:40-15:50 TED Ed видео илтгэл #3

15:50-16:00 Үзүүлбэр #3

16:00 Хаалтын үйл ажиллагаа

Flickr Updatesx

See all on Flickr

Facebook Fanx

Blogx

TED Нээлттэй Орчуулгын Төсөл: Сурга
TED өөрийн гол зорилгын хүрээнд буюу "Үнэ цэнэтэй санаануудыг түгээх"-ээр хүссэн

Read more » 2015/04/09

​Өнөөдөр бол TEDxUlaanbaatarLive 20
Дэлхийн өнцөг булан бүрт өөрийн эзэмшсэн салбартаа манлайлж, өөрийн ажил үйлсэ

Read more » 2014/03/20

ТЭДхУлаанбаатарШууд2014- Ердөө л 4-
Жил бүр дэлхийн өнцөг булан бүрээс хамгийн шилдэг, хамгийн онцгой, хамгийн шинэл

Read more » 2014/03/16