TEDxUlaanbaatar

TEDxUlaanbaatarWomen 2013 Хөтөлбөр

10:30 - 10:40 Opening remarks

10:40 - 10:45 Performance No.1

10:45 - 12:15 Session No.1 TEDWomen "Invented Here"

12:15 - 12:30 Coffee Break

12:30 - 12:40 Performance No.2

12:40 - 13:25 Session No.2 Reshaping the society

13:25 - 14:25 Lunch

13:25 - 14:30 Performance No.3

14:30 - 15:15 Session No.3 Artist in Life and Business

15:15 - 15:20 Performance No.4

15:20 - 16:05 Session No.4 Believing in oneself

16:05 - 16:15 Closing remarks

16:15 - 18:00 Cocktail reception

Flickr Updatesx

See all on Flickr

Facebook Fanx

Blogx

Хүн бүрийн заавал үзэх ёстой TEDed
TEDxUlaanbaatar 2018 үйл ажиллагаа маань 5 сарын 5-ны өдөр болох гэж байгааг сон

Read more » 2018/04/21

Хүн бүрийн үзэх ёстой 15 TED илтгэл
TED-ийн илтгэлүүд өвөрмөц илтгэгчид, чадварлаг зохион байгуулагчид, гайхалтай са

Read more » 2018/03/19

TED Нээлттэй Орчуулгын Төсөл: Сурга
TED өөрийн гол зорилгын хүрээнд буюу "Үнэ цэнэтэй санаануудыг түгээх"-ээр хүссэн

Read more » 2015/04/09