TEDxUlaanbaatar

TEDx Ulaanbaatar Change 2012 Program

12:30 - 13:00 Registration & Performance by "Yaruu Egshiglen" group
13:00 - 13:05 Opening of TEDxUlaanbaatarChange
13:05 - 13:25 VIDEO: Jeff Chapin - TEDxChange talk
13:25 - 13:45 VIDEO: Sven Giegold - TEDxChange talk
13:45 - 14:00 LIVE: Ariun (Down Syndrom Association of Mongolia) - TEDxUlaanbaatarChange talk
14:00 - 14:30 Tea and coffee break
14:30 - 14:35 Opening of second session
14:35 - 14:40 VIDEO: "Revolutionary Optimists" - TEDxChange video
14:40 - 14:50 VIDEO: Theo Sowa - TEDxChange talk
14:50 - 15:10 VIDEO: Baaba Maal - TEDxChange talk
15:10 - 15:30 VIDEO: Melinda Gates - TEDxChange talk
15:30 - 15:45 LIVE:  Serdaram (Reforestation of Nature) - TEDxUlaanbaatarChange talk
15:45 - 15:57 LIVE: Future of TEDx in Mongolia - TEDxUlaanbaatarChange discussion
15:57 - 16:00 Wrap up and closing of TEDxUlaanbaatarChange
16:00 - 17:00 Refreshments and networking

Flickr Updatesx

See all on Flickr

Facebook Fanx

Blogx

Хүн бүрийн заавал үзэх ёстой TEDed
TEDxUlaanbaatar 2018 үйл ажиллагаа маань 5 сарын 5-ны өдөр болох гэж байгааг сон

Read more » 2018/04/21

Хүн бүрийн үзэх ёстой 15 TED илтгэл
TED-ийн илтгэлүүд өвөрмөц илтгэгчид, чадварлаг зохион байгуулагчид, гайхалтай са

Read more » 2018/03/19

TED Нээлттэй Орчуулгын Төсөл: Сурга
TED өөрийн гол зорилгын хүрээнд буюу "Үнэ цэнэтэй санаануудыг түгээх"-ээр хүссэн

Read more » 2015/04/09