TEDxUlaanbaatar

Theo sowa

Date: 2012-03-27
Posted By: Administrator

OyungerelTheo sowa нь олон улсын нийгмийн хөгжилийн зөвлөх  ялангуяа, хүүхэдийн эрх болон зөрчилдөөний асуудалд тэдэнд тусгай, бие даасан зөвөлгөө өгдөг билээ. Одоогийн байдлаар тэр Африкийн эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн сангийн төслийн түр хугцааны удирдагч хийж байгаа. Тэрээр Ганд төрсөн ба Англи, Европ, АНУ аас гадна Африкийн орнуудад ажиллаж амьдарч байжээ. Түүний ажил Африкийн зөвлөх, бусад олон улсын эмгтэйчүүд, хүүхдийн эрх, үйл ажиллагаа, болон удирдлагуудын зөвлөх ба зарим олон улсын байгууллгын хөгжлийн бодлогын зөвлөх юм.

Flickr Updatesx

See all on Flickr

Facebook Fanx

Blogx

Хүн бүрийн заавал үзэх ёстой TEDed
TEDxUlaanbaatar 2018 үйл ажиллагаа маань 5 сарын 5-ны өдөр болох гэж байгааг сон

Read more » 2018/04/21

Хүн бүрийн үзэх ёстой 15 TED илтгэл
TED-ийн илтгэлүүд өвөрмөц илтгэгчид, чадварлаг зохион байгуулагчид, гайхалтай са

Read more » 2018/03/19

TED Нээлттэй Орчуулгын Төсөл: Сурга
TED өөрийн гол зорилгын хүрээнд буюу "Үнэ цэнэтэй санаануудыг түгээх"-ээр хүссэн

Read more » 2015/04/09