TEDxUlaanbaatar

TEDx үйл ажиллагааны тухай

TED нь “шинэ сайхан санаануудыг түгээн дэлгэрүүлэх” зорилгоор бүсчилсэн хөтөлбөр болох TEDx-ийг үүсгэн бий болгосон юм.

TEDx нь хүмүүс өөрсдийн туршлага, санал сэтгэгдлээ хуваалцдаг бие даан зохион байгуулагддаг TED-ын салбар арга хэмжээ юм. Бидний зохион байгуулж буй TEDxUlaanbaatar нь мөн адил бие даасан TED арга хэмжээ билээ. TEDxUlaanbaatar арга хэмжээний үеэр жижиг бүлгийн хүрээнд TEDTalks бичлэгүүд дээр тавигдсан асуудлууд болон илтгэгчдийн хөндсөн сэдвээр хэлэлцүүлэг явуулах юм.

TED чуулга уулзалтаас TEDx хөтөлбөрт зориулан ерөнхий удирдамж гаргадаг хэдий ч бидний зохион байгуулж буйтай ижил TEDx арга хэмжээнүүд нь бие даан зохион байгуулагддаг.

 

Flickr Updatesx

See all on Flickr

Facebook Fanx

Blogx

Хүн бүрийн заавал үзэх ёстой TEDed
TEDxUlaanbaatar 2018 үйл ажиллагаа маань 5 сарын 5-ны өдөр болох гэж байгааг сон

Read more » 2018/04/21

Хүн бүрийн үзэх ёстой 15 TED илтгэл
TED-ийн илтгэлүүд өвөрмөц илтгэгчид, чадварлаг зохион байгуулагчид, гайхалтай са

Read more » 2018/03/19

TED Нээлттэй Орчуулгын Төсөл: Сурга
TED өөрийн гол зорилгын хүрээнд буюу "Үнэ цэнэтэй санаануудыг түгээх"-ээр хүссэн

Read more » 2015/04/09